Jane for President, ... oh dat is ze al
vogels, whisky, bier, bieren, Oudenbroek bierfilmpjes, werk en inkomen, stokerijen, kleine stamboom, schietsport, wapens en munitie, humor, jokes, grappig, games, spelletjes, spelen, leuk, interessant, nuttig, amusement, vermaak, filmpjes, video, animatie, plezier, absurd, lachen
muziek
design
computerzooi
spelletjes
whisky
vogels
vorige site
wist u dat
fotografie
koken
reizen
taal
vermakelijk
schietsport

badminton, bij INVICTUS natuurlijk

Welkom

Mogen moeders die "zorgen" daaraan eigendomsrechten ontlenen? Zorgen vaders niet? Is de kost verdienen geen zorg? Kan die vader het helpen dat de draaibank of het bureau niet meer, net als de afwasmachine, aan huis is? Houden vaders die hun kinderen de luiers aan doen, eten geven en afwassen terwijl moeder naar haar werk gaat in de praktijk wl het juridisch ouderschap?? Nee, soms krjgen ze het niet eens. Ook uit de hoek van de vrouwenbelangenbehartigers (Boor, Thooft) valt te vernemen dat echte roldoorbreking moeilijk is en dat juist roldoorbrekende vaders nog steeds aan het kortste eind trekken ook wat de kinderen betreft. De rechter kiest rolbevestigend. Dit wordt bewezen door invulformulieren op de griffie van rechtbanken (Zwolle, Arnhem); waarop het niet eens mogelijk is om in te vullen dat de vader het gezag krijgt. En wat te zeggen van deskundigenbureau's die voor Raden voor de Kinder"bescherming" werken maar als uitgangspunt hebben dat, voor kinderen onder de vijf jaar, vaders per definitie onbelangrijk zijn. De tipjes van de sluier van een verroeste praktijk die het vaders op allerlei manieren onmogelijk maakt zich te verbinden met het ouderschap.
Dit alles leidt ertoe dat ongeveer de helft van de kinderen na scheiding van de ouders gescheiden wordt vn een van de ouders (Griffits en Hekman). Een gegeven waar de beleidsmakers en het ministerie van justitie niet graag mee te koop lopen. Het kind heeft, volgens het verdrag van de rechten van het kind, recht op kontakt met beide ouders. Een nieuw onderzoek naar de omvang van het loyaliteitsmisbruik (omgangsonrecht) bezien vanuit het kind werd echter geblokkeerd door een, wederom louter uit economies belanghebbende juristen bestaande, begeleidingscommissie. Een nota over de praktijk van het omgangsrecht, zoals gevraagd door de tweede kamer in november 1994, is zo een fopspeen geworden. Het is het kind dat gekwetst wordt. Het kind in zijn belang van een band met de vader. Dat ook de vader daardoor ernstig gekwetst raakt bewijst het feit dat vaders die dit overkomt in hun levensverwachting worden bekort. Niet zozeer door moord en doodslag, nee door stress. Stress die veroorzaakt wordt doordat vaders kollektief ervan worden beschuldigd op te komen voor dat belang van hun kind. Vaders die dikwijls hebben bewezen veel meer respekt voor het gezamenlijk ouderschap op te kunnen brengen dan moeders. Vaders die juist daarom psychisch worden afgeslacht. Deze vaders verdienen steun en afschaffing van vaderschapsdiscriminatie. Hun kinderen verdienen meer vader. Bron: Joep Zander


. Ik ben voor 100% part-time vader!
. Biologische moeders zonder hart komt het ouderschap net toe.

oudenbroek, biermerken, bier, bieren, bierfilmpjes, beer, amberbock, amstel, aquana, arrowhead, bavaria, beckbier, bergenbier, beerbitzch, bluelight, brahma, brick, bud, budlight, budweiser, calanda, carling, carlsberg, carlton, corona, cracking, cristal, dicht, dommelsch, dommels, eichhof, foster, grolsch, guinness, hahn, heineken, hertogjan, hertog jan, hite, hoegaarden, IBC, ibc, IPA, ipa, isenbeck, koff, leffe, michelob, mike, miller, molson, moose, odouls, oreilly, oreillys, palm, steelbeer, steel, stella, tits&ass, tooheys, toohey, troeg, troegs, tuborg, tui, vos, wieckse, woodpecker, XXX

Vacature, vacatures, vacaturesite, vacaturesites, vacaturebank, vacaturebanken, sollicitatie, solliciteren, oudenbroek, werk, werken, baan, baantje, deeltijd, stage, stages, partime, parttime, part time, ontslag, ontslagen, nieuw werk, ander werk, andere baan, tijdelijk werk, freelancer, freelance, werving, selectie, uitzendburo, uitzendbureau, administratief werk, technisch werk

Gebruik deze bladzijde als startpagina (1280x1024). Onderdelen worden dagelijks ververst. De rode items zijn de laatste toevoegingen.